De stem van de eenheid

Jan-Willem van Aalst

Illustration

In dit boek brengt Jan-Willem van Aalst twee spirituele klassiekers samen: “Het nietpersoonlijke leven” (opgetekend in 1914 door Joseph Benner) en “Een Cursus in Wonderen”(opgetekend tussen 1965 en 1977 door Helen Schucman en Bill Thetford). De inhoudelijke overeenkomsten tussen “Het niet-persoonlijke leven” (ten behoeve van dit boek volledig hertaald uit het Engels) en “Een Cursus in Wonderen” zijn op z’n minst opvallend te noemen. Hoewel beide boeken qua vorm (taal- gebruik, tijdgewricht) aanzienlijk verschillen, komen zequa inhoud voort uit dezelfde bron: de Stem namens Liefde. Deze Stem vertegenwoordigt God, Christus, de Heilige Geest, en ons ware Zelf, die allemaal als één verbonden zijn. Dit isalthans de visie van de auteur. Lees in dit boek hoe volmaakt en bemind je in werkelijkheid nu al bent; waar je vandaankomt, wat je hier te doen hebt, en hoe je dat in je dagelijks leven in je bewustzijn kunt houden. De uitspraak: “Wees stil! En weet: ik ben God” heeft niets van doen met arrogantie, maar alles met de vreugdevolle realisatie van ons ware Erfgoed, dat wij in elke incarnatie hier in ons dragen om uiteindelijk de Verzoening met de Eenheid te aanvaarden. Bemerk in dit boek de Stem van de Eenheid, en besef dat het de stem van je eigen ware Zelf is, die jouleert om je denkgeest te trainen in onvoorwaardelijke vergeving, elke dag opnieuw.
Prijs: € 24,95