Waar gaat de cursus over?

Een cursus in wonderen gaat over jouw leven. Jouw leven wordt bepaald door wat je waarneemt en de keuzes die je maakt. Al het andere is een gevolg hiervan.

Wat is waarneming?

Waarneming vindt plaats door middel van je vijf zintuigen: zien, horen, voelen (tastzin), ruiken en proeven. Wat je waarneemt is een verzameling van gebeurtenissen, situaties en ontmoetingen in een op zichzelf neutrale wereld, die jij jouw betekenis geeft. Dat is een van de basisprincipes van een cursus in wonderen.

Keuzes maken

Je waarneming wordt bepaald door de keuze wat je wilt zien. Een cursus in wonderen stelt dat er slechts twee emoties zijn van waaruit we keuzes maken: liefde of angst. Je zou ook kunnen zeggen dat we gebruikmaken van een positieve denkwijze of een negatieve denkwijze.

Het lichaam als indicator

Je lichaam laat je weten welke keuze je hebt gemaakt. Als je je waarnemingen laat leiden door liefde voel je je vredig, rustig, gelukkig en vreugdevol. Laat je je leiden door angst dan voel je onvrede, zoals boos zijn, verdrietig zijn, bezorgd zijn, je afgewezen voelen, je schuldig voelen, je aangevallen voelen, enzovoort, enzovoort.

Gedachten

Het zijn nooit de gebeurtenissen, situaties of ontmoetingen die je in onvrede brengen, maar je gedachten daarover. Als je in onvrede bent moet je gedachten hebben gehad die voortkomen uit een negatieve denkwijze, door Een cursus in wonderen angstgedachten genoemd.

Wonder

Als je kiest om vanuit liefde te denken kun je je negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten. Deze omslag in denken – van angst naar liefde – noemt de cursus een wonder.

Lichaam /Geest

Je hebt een lichaam en je bent geest. Je bent een spiritueel wezen, bestaande uit liefdesenergie. Via je lichaam kun je onvrede signaleren, zodat je de onderliggende angstgedachte op kunt sporen en deze kunt corrigeren.
De geest die je bent beschikt over een denkgeest, waarmee je denkt. Je denkt dus niet met jouw lichaam (hersenen), doch met jouw (denk)geest.

Correctie

De correctie van angstgedachten vindt plaats in je denkgeest. Een cursus in wonderen zegt dat angstgedachten slechts vergissingen zijn. Je gelooft iets dat niet waar is, bijvoorbeeld dat je schuldig bent, dat je onwaardig bent, dat je slachtoffer bent, enzovoort. Sterker nog, je gelooft het niet alleen, je bent er van overtuigd dat deze angstgedachten waar zijn. Een cursus in wonderen nodigt je uit om je overtuigingen los te laten en ze te corrigeren.

Zelfvergeving

Het corrigeren van jouw angstgedachten noemt een cursus in wonderen zelfvergeving.Te willen waarnemen vanuit positieve gedachten in plaats van negatieve gedachten over een gebeurtenis of een ontmoeting, is de sleutel van de correctie. Indien je, om welke reden dan ook, in onvrede bent geraakt, kan je beginnen te stellen dat je je hebt vergist. Anders was je niet in onvrede geraakt. Vervolgens neem je je voor om anders te willen waarnemen naar de situatie die jou in onvrede heeft gebracht. Je wilt vanuit positieve gedachten gaan waarnemen, vanuit liefde. Je vergeeft jezelf dat je je hebt vergist, je vergeeft jezelf dat je gebruik hebt gemaakt van een angstgedachte.

Innerlijke Gids

Je hoeft de weg van vergeving niet alleen te gaan. Je beschikt over een innerlijke leiding, die je om hulp kunt vragen en die je in staat zal stellen de omslag van angst naar liefde te maken. Het gaat hierin om de intentie geholpen te willen worden. Jouw innerlijke gids beschikt over een kracht, die niet van jou is, maar wel in jou.

Metafysica

Het uiteindelijke doel van Een cursus in wonderen is je te doen ontwaken uit de droom van een leven in een beangstigende wereld vol afscheiding, lijden en strijd en je thuis te brengen in het bewustzijn van wat je werkelijk bent. Het leerplan van de cursus gaat dus veel verder dan het helen van je relaties met jezelf, anderen en de wereld. Je bent uitgenodigd om zonder oordeel te luisteren naar wat de cursus jou hierover te vertellen heeft.

Christelijke terminologie

Een cursus in wonderen is een non-dualistisch transformatieproces, waarin je kunt leren waar te nemen vanuit liefde in plaats vanuit angst. Ze brengt jou thuis in het bewustzijn van dat wat je werkelijk bent. Het is niet religieus, kerkelijk of godsdienstig, integendeel, het gaat alleen over jou. In een cursus in wonderen wordt gebruik gemaakt van Christelijke terminologieën, doch niet als verwijzing naar enige godsdienst of kerkelijk genootschap. Deze Christelijke terminologieën worden eerder gebruikt om de mystiek te duiden rondom jouw leven.

Symbolen

Een cursus in wonderen gebruikt woorden, die symbolisch zijn en niet kunnen uitdrukken wat achter symbolen schuilgaat. Alleen het ego stelt vragen, want alleen het ego twijfelt. De Cursus geeft eenvoudig een ander antwoord zodra de vraag is gesteld. Dit antwoord probeert niet zijn toevlucht te nemen tot vindingrijkheid of scherpzinnigheid. Dit zijn eigenschappen van het ego. De Cursus in wonderen is eenvoudig. Hij heeft slechts één doel. Jou helpen met het laten verdwijnen van jouw negatieve gedachten (blokkades), waardoor je je weer bewust wordt van de aanwezigheid van liefde. Zodat je je zelf herinnert in dat wat je werkelijk bent, Liefde!

Meer over Een Cursus in Wonderen