Het Einde van de dood

Nouk Sanchez

Illustration

Het Einde van de Dood is een krachtige getuigenis van Nouk Sanchez` eigen miraculeuze verschuiving van verwarring en somberheid naar levendigheid, blijdschap en zekerheid vanaf het moment dat ze waarlijk naar de principes van Een Cursus In Wonderen begon te leven. Dit is een boek voor iedereen die uit dedraaimolen-van-het-(eindeloze-) zoeken wil stappen. Dit is voor iedereen die denkt dat ontwaken net om de hoek staat. Het is niet net om de hoek....het is hier nu! Vergeving moet geleefd en ervaren worden, ver voorbij theologie en intellectueel begrijpen. In Het Einde van de Dood neemt Nouk ons mee op een authentieke reis naar binnen in de levende ervaring van het Christusbewustzijn. Velen ervaren na het lezen van Het Einde van de Dood vele verschuivingen in het bewustzijn. Een inspirerende, verlichtende en levens veranderende ervaring.
Prijs: € 24,-