De 50 Wonderprincipes

Kenneth Wapnick 

Illustration

De 50 wonderprincipes van Een Cursus In Wonderen is een zin-voor-zin analyse van de vijftig principes die het begin en een samenvatting vormen van het Tekstboek van Een Cursus InWonderen, vergezeld van een bespreking van de begrippen die met deze principes in verband staan. Het wordt in een vorm aangeboden die zich richt op de opvatting van de Cursus datwonderen onze onjuiste manier van denken corrigeren, in plaats van dat ze uiterlijke omstandigheden veranderen. Het boekje dient ook als een algemene inleiding tot het denksysteem van Een Cursus In Wonderen, en bespreekt hoe je in het dagelijks leven in vrede volgens zijn principes kunt leven.
Prijs: € 17,50