Inleiding tot een cursus in wonderen

Kenneth Wapnick (€ 17,50)

Illustration

Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles) is een van de grote spirituele leerboeken van onze tijd, en nu al klassiek. Het leert dat achter angst en schuldgevoel in ieder mens nog
steeds de herinnering aan God verscholen ligt, en dat die door middel van vergeving wakker kan worden geroepen. De Cursus ontstond tussen 1965 en 1972 als antwoord op een wens
van twee psychologen om 'een andere weg' te vinden in het omgaan met de medemens. In 1976 verscheen de Cursus als boek. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen exemplaren over
de hele wereld verspreid, is bij in vier talen verschenen en wordt er gewerkt aan de vertaling in nog eens twintig talen, waaronder in 1999 in het Nederlands. Deze inleiding vertelt de ontstaansgeschiedenis van de Cursus en behandelt uitvoerig de
voornaamste principes ervan. De auteur legt uit hoe mechanismen van schuld en angst, ontkenning en projectie onze relaties kunnen bepalen en hoe we, luisterend naar de
boodschap van de Heilige Geest, vergeving in de praktijk kunnen brengen. Hierdoor kunnen we onze relaties met onszelf, anderen en met God herstellen. Tenslotte wordt in een laatste
hoofdstuk nieuw licht geworpen op de bedoeling van Jezus' leven.
Kenneth Wapnick was een goede vriend en medewerker van de twee psychologen wiens samenwerking leidde tot het ontstaan van de Cursus. Wapnick is nauw betrokken geweest bij
de uiteindelijke redactie. Sinds 1973 geeft hij lezingen en workshops over de Cursus en past de principes ervan toe in zijn werk als psychotherapeut en als leider van een studiecentrum.
Hij heeft talrijke boeken over de Cursus op zijn naam staan.

Prijs: € 17,50