Het wonder van oordeelloosheid

Reine van Dyck

Illustration

Na het voltooien van haar 1ste boek wist de auteur: dit is niet het einde, maar het begin van een innerlijke reis naar haar Ware Zelf. In dit 2de boek komen vier concepten aan bod: oordeelloosheid, wonderen, de leiding van de Heilige Geest en Verlossing. Ze worden uitgediept en geven een heldere kijk op hoe we in het leven staan. Ze staan in de volgorde zoals de auteur ze zelf beleefde en bestudeerde. Haar hele leven analyseerde ze belangrijke zaken die haar pad kruisten. Deze zoektocht beschrijft ze in dit boek, dat gebaseerd is op ‘Een Cursus in Wonderen’. Vragen zoals: Wat is oordeelloosheid? Hoe laat ik oordelen los? Wat is een wonder? Hoe ervaar ik dit in mijn dagelijks leven? Hoe werkt de leiding van de Heilige Geest? Als ik dit alles heb geleerd en toegepast ben ik dan verlost? Het boek is een analyse en een getuigenis van deze processen. In detail worden deze vier onderwerpen besproken en met voorbeelden verduidelijkt. Dit boek omvat een levensweg die steeds dieper en dieper tot je doordringt. Of ze daarin is geslaagd, kan je alleen beoordelen als je dit boek zelf leest en ermee aan de slag gaat. Heb jij ook de moed om het hele concept tot het einde toe te passen?
Prijs: € 25,-