Relaties gezien als een spirituele tocht

Robert Perry

Illustration

Een cursus in wonderen is een eigentijdse spirituele leer die met nadruk stelt dat de tijdloze zoektocht naar God eigenlijk het beste plaatsvindt in onze eigen achtertuin: in onze alledaagse menselijke relaties. Daar kunnen we de Eeuwige Geliefde vinden naar wie we al sinds het begin der tijden op zoek waren. Maar om die authentieke Liefde in onze relaties te kunnen vinden, zo zegt de Cursus, moeten onze relaties een diepgaande transformatie ondergaan; een transformatie die de vorm aanneemt van een reis. Het is de tocht van speciale relaties, gebaseerd op het najagen van individuele speciaalheid, naar heilige relaties, gebaseerd op het nastreven van een waarlijk gemeenschappelijk doel. Deze verandering gebeurt niet van de ene dag op de andere, want volgens de Cursus vormt deze tocht op zich juist de spirituele reis.

In dit boek wordt eerst uitgelegd wat Een cursus in wonderen ons leert over speciale relaties. Het beschrijft in detail de donkere, onbewuste motieven die de drijvende kracht vormen achter onze ogenschijnlijk gelukkige en liefdevolle relaties. Vervolgens wordt de verschuiving van speciale naar heilige relaties beschreven. Tenslotte volgen we stap voor stap het spoor van de stadia van de heilige relatie, zoals ze zich ontwikkelt vanuit een bescheiden begin tot haar sublieme voltooiing. In de loop van het verhaal worden talrijke wijdverbreide misvattingen over speciale en heilige relaties aan de orde gesteld.

Prijs: € 20,-