Toelichtingen op het Tekstboek

Robert Perry

Illustration

Deel 1 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 1 t/m 4Deel 2 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 5 t/m 7Deel 3 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 8 t/m 11Deel 4 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 12 t/m 14Deel 5 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 15 t/m 17
Deel 6 en 7 zijn november 2023 uitgekomen.Deel 6 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 18 t/m 20Deel 7 bevat toelichtingen op de hoofdstukken 21 t/m 24
Losse delen € 14,95 per deelSetje Deel 1 t/m 7 € 94,75
Verzendkosten € 3,45 t/m 3 exemplaren en € 5,95 voor meerdere exemplaren per bestelling tot 10 kg
TOELICHTINGEN OP HET TEKSTBOEKvan Een cursus in wonderen
De toelichtingen maken de teksten begrijpelijker en brengen daarmee de beleving ervan dichterbij.Dat maakt deze metgezel van Een cursus in wonderen tot een waardevolle reisgenoot.
De vertaling van de Toelichtingen wordt wederom verzorgd door Elly Clabbers, die eerder de omvangrijke ‘Toelichtingen op het Werkboek’ vertaalde.
Dit boekwerk is bedoeld ter ondersteuning van studenten bij het bestuderen en in praktijk brengen van het Tekstboek van Een cursus in wonderen.Soms worden de teksten ervaren als herinneringen, vaker lijken ze ondoorgrondelijk en boven ons bevattingsvermogen uit te stijgen.Wij hopen van harte dat deze toelichtingen zullen bijdragen tot nieuwe inzichten.
De delen worden, evenals de ‘Toelichtingen op het Werkboek’ , uitgegeven in een handzaam A4-formaat.Wij wensen de gebruiker veel kracht en inzicht en hopen dat vrede, vreugde en geluk het resultaat zullen zijn van de geleverde inspanning.