Ik hoef niets te doen

Allen Watson

Illustration

Een diepgaande bespreking van één paragraaf uit het Tekstboek van Een cursus in wonderen: Ikhoef niets te doen. (T18.VII) Het behandelt thema’s uit de Cursus zoals 'het heilig ogenblik', 'de heilige relatie' en 'de plaats van het lichaam'.

'Ik hoef niets te doen' is geen uitnodiging voor passiviteit. Integendeel, het gaat om actieve spirituele beoefening, een innerlijk ‘niets doen’ te midden van een uiterlijk actief dienend leven.